JFIFHHC  !"$"$C<<2!1"AQa2q#$&3R/!1AQ"aq2B ?F/2>^-FQK-?u I1б,o5,Y) .0:*1k6a Jtm}@NEymZ亴6q!i4QHOUʽ;Fܹ^c^A ”ͦE\jUc0!rЦL1!#dIWڪЍ3'jA5| lM&#yl{җ#Kt@ZP Ҩ"1^\XE?ϒeY^A<6w9G4mXxL]1UdȺ쯌|1r;fk %VJѷ2M +H}g&c:rs3=wpQ&?ڴѢZOm|[͟Ԩr1}6=o:ЖY!QAt. q;/Oy6ov ,3.C -4]'|Zt_XmϷ2ylĬy ˼, %>Gd>&&/l9{E[_G궩@@ni`km3v2rGb73nTԽv)$BC@ Q4H 7* Bg\2|\*R઼ɇS]@OlM֣A*I|<ߚr_.`Bj5\TVZQh$x{1AV%Ɇ8eŦJH4Q|~t+ӴAq)CINTl%HS_5Z }϶"Erq)M$'>,k?4o;o}mv~DWnOr^IJ{xU׶[- E9%(*=1/ qWi뼧]bB<_7_Qm"y71Vz*@c],NU\co#B`fӆ=ϙo-IR RHH<%*E? , ){EPl}z"o 1%so52r:|Bx:_Ox^eCv1sp(/!ҎI7tj~dk0u7pE/oK0ܢ+_>>;ܣh=-2P~2Jv#*g#:u W~+e¥5*]W KzDl^k He&o8U}9 y7fJTCJ?:NzE&12R4/F@ieЦSd6(>,U-N>~qY[*c;=d[RL! PT<@fEhTj sFd˓7mBKR"b.Ŏ(MWq kid5d, Violin mr ho - Stradivari Strings